Thuisbevallen

Mensen worden al eeuwen lang geboren. Alle kennis uit het verleden wordt vandaag bewezen en toegepast door je vroedvrouw.

Uit onderzoek blijkt dat een thuisbevalling even veilig of zelfs veiliger is dan een bevalling in het ziekenhuis. Voor de dag van je bevalling doorlopen we een intens traject. Een traject van continu groeien in vertrouwen en respect, met de nodige medische ondersteuning. Om thuis te mogen bevallen moet je immers voldoen aan de Medische Indicatielijst (hoofdligging, eenling, normale bloeddruk, helder vruchtwater, …) Dit uiterst intiem proces dient op jouw ritme, in alle rust en vertrouwen te verlopen. We bieden een ondersteunende functie en helpen daar waar nodig is.