Waterrelaxatie

In de armen van je partner drijven.

Reacties van baby’s: veel bewegen, reageren op de bewegingen.
Reacties van moeders: ‘het was alsof ik mee in de buik zat,…’ ‘De nacht nadien heb ik zalig geslapen,…’, ‘Tijdens de bevalling hervond ik de diepe rust die ik zo herkende van de waterrelaxatie,…’
Reacties van vaders: ‘ ik voelde nog niet eerder zo’n verbinding met mijn kind,…’

Voordelen: Je zenuwstelsel wordt genormaliseerd, alle andere processen van hormonen, hartslag, ademhaling volgen. Hechting en vaders, partners zitten op de eerste rij.

Volgende sessie 13 september, 11 oktober, 8 november, 13 december 2018.

Kostprijs 55 euro, de rest wordt vergoed via het ziekenfonds.